Trafik- och parkeringsrestriktioner inför 600-årsjubileet 20 mars

Inför firandet på onsdag 20 mars införs restriktioner vad gäller fordonstrafik och parkering i Landskrona centrum, på vissa plaster redan från den 18 mars. Även kollektivtrafiken får vissa störningar under 20 mars.

Redan idag 18 mars är det parkeringsförbud på vissa delar av Borgmästargatan och Järnvägsgatan. Under förmiddagen den 20 mars är även stora delar av centrum avstängd för motordrivet fordon, även mopeder av klass II.

Karta över gator om det avstängda området

Kollektivtrafiken påverkas 20 mars

Det kommer förekomma vissa störningar i trafiken av stadsbussarna 20 mars. Hållplatsen vid teatern är indragen från kl 05.00 till kl 16.00. Skånetrafiken hänvisar passagerare på linje 1 och 2 till hållplatserna på Drottninggatan och Brocksgatan. Linje 3 kommer också att påverkas med ett brott på tio minuter någon gång mellan kl 10 och 14. Tänk på det om du har ett tåg att passa. www.skanetrafiken.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén