Trafikljus på Hälsingborgsvägen är ur funktion

Trafikljus ur funktion.jpg

I korsningen Hälsingborgsvägen/Grönsaksgatan/Hjalmar Brantings väg är trafikljusen ur funktion. Arbete pågår för att lösa problemet.

Trafikljusen i korsningen Hälsingborgsvägen/Grönsaksgatan/Hjalmar Brantings väg har varit ur funktion till och från en längre tid. Tillsammans med vår entreprenör arbetar vi på att lösa problemet. Vi gör allt vi kan för att få igång trafikljusen men det ser ut att dröja ytterligare en tid innan de kan fungera normalt igen.

Vi uppmanar alla trafikanter som passerar korsningen att sänka hastigheten och höja uppmärksamheten.

Vad gäller när trafikljusen är ur funktion?

  • Hälsingborgsvägen är huvudled. Det innebär att fordon där har företräde medan fordon från Hjalmar Brantings väg och Grönsaksgatan har väjningsplikt.
  • Då fungerar de tre övergångsställena i korsningen som obevakade övergångsställen.
  • Du som kör ska släppa fram fotgängare.
  • Fotgängare ska se sig om ordentligt innan de kliver ut i vägbanan.
  • Cyklister ska lämna företräde till bilister.
  • Visa hänsyn så kan vi alla samverka i trafiken tillsammans!

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Louise Jönsson