Trafikstörningar vid Drottninggatan-Österleden 6-10 mars

På måndag, 6 mars 2017, kommer NSVA börja ett arbete med att lägga en vattenledning och montera en ny brunn på Österleden mellan Järvägsgatan och Drottninggatan. Det gör att del av Österleden-Drottninggatan kommer hållas avstängd fram till 10 mars då arbetet är klart.

Måndag 6 mars startar NSVA arbetet med att lägga en ny dagvattenledning och montera en ny brunn på Österleden mellan Järnvägsgatan och Drottninggatan. NSVA räknar med att vara klara med arbetet redan på fredag 10 mars.

Arbetet gör att det blir en begränsad framkomlighet på en del av Österleden och Drottninggatan. Ett körfält kommer att hållas öppet på Drottninggatan så att du kan svänga höger ut på Österleden.

Busstrafiken leds om

Busstrafiken påverkas också och kommer gå alternativa väg under arbetets gång. För information kring busstrafiken hänvisar vi till Skånetrafikens hemsida.

Onsdagen den 15 mars kommer NCC att asfaltera vilket kan orsaka mindre trafikstörningar.

NSVAs driftinformation

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén