Tre pedagoger belönades ur Tomas Johanssons minnesfond

?? stipendie Tomas Johansson.JPG

För sitt arbete med att utveckla undervisningen belönas i år tre pedagoger ur Tomas Johanssons minnesfond. Av 96 inkomna nomineringar föll valet på Annika Nordahl, Ann-Christine Mouantri och Johanna Jonegård på Sjöstadsskolan i Stockholm.

Pedagogerna fick motta utmärkelsen och en prissumma på 50.000 kronor i samband med att utbildningsförvaltningen i Landskrona stad höll årets Utbildningsforum för de kommunala skolornas och förskolornas pedagoger.

I motiveringen till utmärkelsen stod det bland annat att:

”De är ledande i utvecklingen av ett vetenskapligt arbetssätt på Sjöstadsskolan. Deras forsknings- och utvecklingsprojekt, Snipp, snapp, snut, är sagan verkligen slut?, startade som en Learning Study på skolan och har nu utvecklas till att vara ett forskningsprojekt i samarbete med Stockholms universitet och Stockholm Teaching and Learning Study.”

Annika Nordahl, Ann-Christine Mouantri och Johanna Jonegård har även använt sig av Public Lesson – ett sätt att dela och ta hjälp av experter och kollegor.

 

Tomas Johanssons minnesfond

Tomas Johansson var förvaltningschef på utbildningsförvaltningen i Landskrona. Tomas Johanssons minnesfond startades i samband med Tomas bortgång 2013 och har som syfte att uppmärksamma och belöna utveckling inom skolans och förskolans område. Priset tilldelas den/de som med stor kraft och framgång driver pedagogisk utveckling som baseras på forskning och vetenskaplig grund inom förskolan och skolan i Sverige.

Klicka här för vidare läsning.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.