Tryggheten i Landskrona ökar enligt ny mätning

Resultatet från Polisens senaste trygghetsmätning visar att Landskronaborna känner sig tryggare än tidigare. Problemindex har minskat från 2,13 hösten 2019 till 1,84 våren 2020. Ett lågt indexvärde tyder på hög upplevd trygghet.

Trygghetsmätningen är en följd av operation Rimfrost, en så kallad särskild nationell händelse där Polisens mål är att minska sprängningar och skjutningar i kriminella miljöer och att öka allmänhetens trygghet med hjälp av fler synliga poliser. I Skåne har operation Rimfrost fokuserat på Malmö, Helsingborg, Landskrona, Hässleholm och Kristianstad.

Med anledning av operation Rimfrost har Polisen genomfört en trygghetsmätning i dessa kommuner under våren för att se hur allmänhetens trygghet har påverkats. I Landskrona kan man se hur problemindex har minskat från 2,13 hösten 2019 till 1,84 våren 2020. Det är det näst bästa resultatet sedan trygghetsmätningarna startade år 2001.

Trygghetsmätningen visar också att andelen som har utsatts för mängdbrott som stöld, inbrott, bedrägerier och fysiskt våld, har minskat i Landskrona från 36 procent år 2001 till 14 procent i år.

De problem som Landskronaborna upplever som störst just nu är framför allt nedskräpning, att bilar kör för fort och att man känner sig otrygg utomhus ensam sent på kvällen.

Polisen ser en positiv utveckling inom flera områden. Exempelvis tycker en majoritet i stadsdelarna Centrum/Öster och Karlslund att polisen bryr sig om de lokala problemen. Buskörning med moped upplevs inte heller som ett lika stort problem som tidigare år.

Samtliga resultat i vårens trygghetsmätning:

Malmö 2,13
Kristianstad 2,03
Helsingborg 1,97
Hässleholm 1,88
Landskrona 1,84

Ett lågt problemindex tyder på hög upplevd trygghet.

Fakta om Polisens trygghetsmätningar
Polisen genomför varje höst trygghetsmätningar i landets kommuner. I vår har man genomfört ytterligare en trygghetsmätning i ett antal utvalda kommuner i Region Syd, kopplat till den särskilda händelsen operation Rimfrost. Vårens trygghetsmätning genomfördes under perioden 27 februari–15 april. Totalt skickades enkäten ut till 2 000 Landskronabor, och svarsfrekvensen var 56,5 procent. Resultatet sammanfattas i ett problemindex som mäts i en sexgradig skala mellan 0-6 där noll är ”närmast obefintligt problem" och 6 indikerar "alarmerande påtagligt problem".

Problemindex i Landskrona 2001-2020

Ett lågt indexvärde tyder på hög upplevd trygghet.


2020 (extra mätning): 1,84
2019: 2,12
2018: 1,96
2017: 1,93
2016: 2,12
2015: 1,93
2013: 1,59
2012: 2,21
2011: 2,03
2010: 1,87
2009: 2,34
2008: 2,52
2007: 2,58
2006: 2,82
2005: 2,82
2004: 2,76
2003: 2,97
2001: 2,91

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André