Tryggheten ökar i Landskrona

Polisens årliga trygghetsmätning, som görs i hela Sverige, visar att tryggheten i Landskrona ökar. Tendensen i Landskrona har länge varit positiv och i årets mätning placerar kommunen sig på samma nivå som genomsnittet i Skåne.

Mätningen består av tre delar: Hur de som svarar tycker att problembilden ser ut i sitt bostadsområde, utsatthet för brott samt känslan av trygghet. Samtliga delar har en positiv utveckling för Landskrona i årets mätning.

    -  Problembilden är den lägsta sedan denna typ av mätning började 2004 och det är mycket glädjande. Det som ligger högst är fortfarande den konkreta otryggheten, men det går åt rätt håll. Vi arbetar mycket med att fler ska känna sig trygga ute, framförallt i tätorten, och detta arbete kommer vi fortsätta att utveckla säger Annika Wågsäter, trygghetssamordnare i Landskrona stad.

Anders Isgren, biträdande närpolischef i Landskrona, tror att polisens ökade synlighet ute på stan kan vara en annan bidragande faktor till den ökade tryggheten:

    - Vi har satsat mycket på synlighet och fotpatrullerande poliser i centrum. I höst har dessutom fyra områdespoliser ökat sin närvaro ute för att få bättre kontakt med landskronaborna. En förutsättning för denna typ av arbete är att vi har ett positivt personalläge. I december kommer fem nya poliser till Landskrona och under 2014 kommer vi med största sannolikhet rekrytera minst lika många poliser till. Dessutom har vi rekryterat 16 polisvolontärer som gör ett fantastiskt jobb för att bidra till en ännu tryggare stad.

Trygghet är ett prioriterat område i Landskrona stad och tillsammans med polisen har en överenskommelse tecknats för 2013/14. Överenskommelsen belyser bland annat ett fokus på att minska våldsbrottsligheten utomhus. 

    -  I både trygghetsmätningen och i brottsstatistiken ser vi att våldsbrottsligheten minskar, vilket visar att flera av de prioriteringar vi gör i överenskommelsen ger resultat, berättar Annika Wågsäter.

Här hittar du resultatet från trygghetsmätningen för Landskrona kommun.

Trygghet är ett prioriterat område för Landskrona stad. Vill du läsa mer om trygghetsarbetet i Landskrona stad, besök landskrona.se/trygghet.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén