Turismen till Landskrona ökade kraftigt under jubileumsåret

2013 blev inte bara ett historiskt år då staden firade sitt 600-årsjubileum. Det blev även det bästa turiståret någonsin i Landskronas historia. Den totala turismomsättningen ökade med 52 miljoner eller närmre 11 procent. Många nya evenemang och ett stabilt sommarväder är ett par av orsakerna till framgången.

Landskronas årliga statistikrapport Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Landskrona kommun avseende turiståret 2013 visar på kraftiga ökningar och framgångar inom besöksnäringen.

Rekordår för företagare inom besöksnäringen

Jubeldagen 2013, ett av många lyckade evenemangJubileumsåret 2013 blev inte bara ett lyckat år med många evenemang, utan rent ekonomiskt blev det ett rekordår för många näringsidkare inom branschen. Den kommersiella delen av den totala omsättningen som omfattar boende i hotell, stugby, vandrarhem, camping, gästhamn samt dagsbesök har ökat med 22 miljoner kronor jämfört med 2012. Det är den del som kan påverkas med traditionell marknadsföring.

539 miljoner i omsättning för 2013

Den totala turismomsättningen som förutom ovanstående delar även inkluderar boende i egna fritidshus, besök hos släkt och vänner samt genomfartsresenärer ökade från 487 miljoner år 2012 till 539 miljoner år 2013. Detta är en omsättningsökning på närmre 52 miljoner eller 11 procent.

– En avgörande orsak är bland annat att vi firade stadens 600-årsjubileum och det drog till sig en hel del nya gäster samt den underbara och ihållande sommarvärmen, säger Thorsten Karlén, enhetschef med ansvar för turismfrågorna i Landskrona stad.

Fler sysselsatta inom turism

Av den totala omsättningen landar 134 miljoner i restaurangbranschen, shopping 112 miljoner, transport 93 miljoner, logi 89 miljoner, aktivitet 59 miljoner samt livsmedel 51 miljoner.
Även antalet sysselsatta visar på en stark ökning. Från 415 helårssysselsatta år 2012 till 447 personer i fjol. Antalet verksamma personer är fler i verkligheten, då deltidstjänster och sommarjobb räknas om till helårsverken.

– Den enda markanta minskningen vi ser är på Ven. Där har den totala omsättningen minskat med 10 miljoner från 109 miljoner år 2012 till 99 miljoner år 2013. Det är svårt att sia om de exakta orsakerna, men det är främst dagsbesöken som minskat. Ven är en ö som är beroende av bra väder och förra vårens instabila väder gjorde att vi tappade mycket dagsbesökare på försäsongen till Ven, avslutar Thorsten.

Turistbyrån utökar sin tillgänglighet både online som med öppettider för turistbyrån

Sara Ströberg är turismkoordinator på Turistbyrån Landskrona-Ven. 
– Vi satsar ännu mer i år på att öka tillgängligheten för våra besökare. Dels utvecklar vi ständigt vår hemsida att bli så innehållsrik och lättnavigerad som möjligt med online bokningsfunktioner, dels utökar vi turistbyråns öppethållande att från och med maj omfatta veckans alla sju dagar.

Källa: Resurs rapport ”TEM 2013 – Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Landskrona kommun/Ven”

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén