Turistbranchen i Landskrona satsar långsiktigt

2012 omsatte besöksnäringen i Landskrona 487 miljoner kronor. Det var fler aktiviteter på färre besökare under 2012 jämfört med tidigare år. Nu satsar Landskrona på framtiden.

Turismnäringens årliga TEM-rapport har kommit och ger en sammanfattande bild av de ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekterna av turismen i Landskrona under 2012.

Den totala omsättningen landade på 487 miljoner kronor och antalet helårs-anställda uppgick till 415 personer.

– Även om omsättningen totalt gått tillbaka med 21 miljoner under 2012 på grund av finanskrisen, en stark svensk krona gentemot danska kronan och euron samt det ostadiga och kalla vädret så ser vi ändå att flera långsiktiga satsningar kommit igång i Landskrona, säger Robert Patzelt, Turismsamordnare i Landskrona stad. Det är bra att vi inte tappar tempo nu utan förbereder oss på den ekonomiska uppgång som väntas efter nedgången

Turismen delas in i två delar – en kommersiell och en icke-kommersiell del. Den kommersiella delen består av de besökare som betalar för logi eller gör dagsbesök. Hotellen stod för 65 % av de kommersiella övernattningarna, vilket är en ökning med 2,1 %, och fördelat på bransch visar statistiken en ökning av omsättningen inom aktiviteter med 15 % jämfört med 2011.

– Landskrona är på frammarsch i utvecklingen av exportmogna produkter och det syns på siffrorna att de som besöker oss också deltar i fler aktiviteter än tidigare. Vi är en destination för soft adventure och efterfrågan ökar vilket gör att jag ser på framtiden med tillförsikt, fortsätter Robert.

Inom den icke-kommersiella delen ökar omsättningen inom eget fritidshus, släkt och vänner samt genomfartsresenärer.

– 2012 var finansiellt mycket turbulent med flera stora varsel och krislån som gjorde människor mer återhållsamma. Man använder i allt större grad sina fritidshus eller besöker släkt och vänner som alternativ för att få bättre ekonomi i sitt resande, avslutar Robert.

Landskrona stads turist-sida

Landskrona stads näringslivsidor

Soft adventure avser den typ av turism där utmaningar och äventyr kräver lite eller ingen erfarenhet, och är aktiviteter med låg risk. Exempel på soft adventure är ridning, snorkling, paddling, cykling, vandring och geocaching.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén