Tycho Brahe-museet på Ven utnämnt till Historic Site

Tycho Brahe-museet på Ven har utnämnts till en Historic Site av European Physical Society (EPS). Utmärkelsen manifesterades vid en ceremoni på onsdagen som arrangerats av Lunds universitet, Svenska fysikersamfundet och Landskrona stad.

Den skylt som berättar om utmärkelsen avtäcktes av professor Luisa Cifarelli ordförande för European Physical Society. Vid ceremonin hölls korta anföranden av förutom professor Cifarelli också av rektorn för Lunds universitet Per Eriksson och professor Ragnar Hellborg, som ursprungligen nominerade Tycho Brahe-museet för utmärkelsen.

En av vetenskapens viktigaste minnesplatser

– Uraniborg och Tycho Brahe-museet är en av den fysiska vetenskapens viktigaste minnesplatser och för European Physical Society är det en stor glädje att för överlämna denna utnämning till att bli en Historic Site, uttalade professor Cifarelli.

Rektor Per Eriksson drog i sitt anförande fram de intressanta parallellerna mellan Tycho Brahes forskningsinstitution vid Uraniborgs slott och universitetets nu intensiva uppbyggnadsarbete av Max Lab IV och ESS.

– För Lunds universitet är det viktigt att ha en tydlig anknytning till Tycho Brahe-museet och Ven och vi är tacksamma över att EPS uppmärksammat platsens betydelse, förklarade Per Eriksson

Tycho Brahes forskning ändrade världsbilden

Ragnar Hellborg berättade hur idén till att nominera museet på Ven till en europeisk historisk plats uppstod. Vidare hur världsbilden med solen och planeterna förändrades som en följd av Tycho Brahes forskning. Hellborg nämnde också parallellen med hur bilden av atomen och dess kärna och elektroner formulerades i Köpenhamn av Nils Bohr 330 år senare och bara 20 km från Ven.

Avslut med föreläsning av professor Chrstianson från Iowa, USA

Vid ceremonin deltog ett 40-tal representanter för universitet och kulturarvsinstitutioner från Sverige och Danmark. Sammankomsten avlutades på Backafallsbyns konferensanläggning där professor John Robert Christianson från Luther college i Iowa, USA höll en föreläsning om Tycho Brahes historiska betydelse som vetenskapsman, forskningsorganisatör och instrumentutvecklare.

Avtäckning minnestavla Tycho Brahe museet, foto: Sayed Khatib

Per Eriksson och LuisaCifarelli vid avtäckning av den skylt som berättar om utmärkelsen som Historic Site. Foto: Sayed Khatib.

En Historic Site utnämning kan göras för platser som uppfyller följande krav:
Places (laboratories, buildings, institutions, universities, towns, etc.) associated with an event, discovery, research or body of work, by one or more individuals, that made important, exceptional contributions to physics. This includes places where instruments and/or apparatus were designed making significant contributions to physics and research,
www.eps.org

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén