Ulf Ahlén får Landskrona stads hedersmedalj

Fredagen 11 mars presenterades mottagaren av Landskrona stads hedersmedalj för år 2011. Det är Ulf Ahlén, vd för Haldex Traction Systems, som mottar priset.

Ulf Ahlén mottar priset för sitt engagemang för staden, med motiveringen:

Genom att i sak och handling placerat Landskrona på världskartan, som en erkänd leverantör till globala bilindustrin, tilldelas Ulf Ahlén Landskrona stads omnämnande och hedersmedalj.

Sedan starten 1998 har Haldex Traction Systems, under Ulfs organisation och ledning, vuxit till en av världens ledande leverantörer av fyrhjulsdriftssystem till globala personbilstillverkare så som Volkswagen, Ford och General Motors. I sin strävan att utveckla Haldex har Ulf alltid satt staden i fokus genom att säkerställa företagets närvaro och dess sociala engagemang. I detta arbete har Ulf varit en god ambassadör för staden och har i sin gärning alltid varit staden trogen. Ulf flyttade till Landskrona i samband med sitt engagemang inom Haldex med motiveringen att ”man ska bo där man leder”.

För mer information

Lennart Söderberg
Kommunfullmäktiges ordförande
0418-47 31 50

Ulf Ahlén
VD Haldex
0418-47 65 00

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén