Ulf Thysell ny VD för NSVA

Ulf Thysell kommer närmast från VA SYD där han är chef för avdelningen Ledningsnät. Han tillträder som ny VD för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) den 1 oktober. Han ersätter då Jan Kluge, som på konsultbasis varit interim VD sedan etableringen av bolaget påbörjades i februari 2009.

Ulf Thysell är ett välkänt namn i VA-branschen, bland annat är han medlem i Svenskt Vatten Utvecklings kommitté (som jobbar med finansiering av utvecklingsprojekt inom VA i Sverige). Han har även varit ordförande för Svenskt Vattens Rörnätskommitté under många år.

Ulf är 37 år, bor i Eslövs kommun och har läst till civilingenjör inom Väg- och Vatten vid Lunds Tekniska Högskola. Tidigare har han bland annat arbetat som enhetschef på VA-verket i Malmö.

– Efter två år av en spännande och omfattande etablerings- och utvecklingsfas kommer NSVA successivt att övergå i nästa fas, som innebär dels konsolidering dels fortsatt utveckling av bolaget. I enlighet med bolagets planering är det därför dags att skifta ansvarig VD, säger NSVAs styrelseordförande Magnus Jälminger.

– Ulf Thysell stämmer väl in på den kravprofil på VD som vi arbetat fram tillsammans med ledningsgrupp och personalrepresentanter och vi är övertygade om att han är rätt person att leda NSVA vidare, avslutar Magnus Jälminger.

Om NSVA – Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar för drift, underhåll och utveckling av VA-anläggningarna i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Verksamheten omfattar vattenproduktion och distribution, avledning av dagvatten, avledning och behandling av spillvatten, samt omhändertagande av vid reningen avskilt slam. www.nsva.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén