Ulkavallen i förändring

Nu drar arbetet igång med att förändra Ulkavallen i Borstahusen. Det ska byggas en ny idrottshall som påbörjas i april som kommer stå klar till hösten 2017. En ny konstgräsplan samt två nya gräsplaner börjar också anläggas och kommer stå klart i etapper under sommaren.

Nu drar arbetet igång med att förändra Ulkavallen i Borstahusen. Det ska byggas en ny idrottshall som påbörjas i april och anläggas en ny konstgräsplan samt två nya gräsplaner. I och med detta så stängs hela ytan på Ulkavallen av. Arbetet med planerna beräknas klart i etapper, konstgräset klart till midsommar och övriga planer klara till höstsäsongen. Idrottshallen beräknas stå färdig inför höstterminen 2017.

Tre nya planer inför säsongen

Inför fotbollsäsongen öppnas tre nya planer; en 7-manna och en 9-mannaplan i Borstahusen samt en gräsplan vid Gullstrand. Planerna i Borstahusen är provisoriska medan den vid Gullstrand bli permanent.

Landskrona stads fritids- och kulturförvaltning har i samråd med Borstahusens Bollklubb beslutat att under tiden som arbetet med konstgräsplanen pågår så spelas fotboll på de provisoriska naturgräsplanerna framför BBK:s klubbstuga i Borstahusen samt på fältet som kallas för Hangaren.

Övriga fotbollsklubbar, som haft sin verksamhet på Ulkavallen, har flyttat sina träningar till Landskrona IP. FK Besa har flyttat permanent till IP medan Bosna FF tillfälligt har sina träningar på IP. Förutom fotboll så har det också utövats cricket på Ulkavallen vilket innebär att även cricketföreningen har flyttat sin verksamhet till IP.

Ulkavallen i Borstahusen

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén