Ungdomar om framtidens Öresundsregion

11 ungdomar, varav sju från svenska sidan sundet och fyra från den danska, arbetar under sommaren med att ta fram förslag på hur Öresundsregionen kan utvecklas.

Projektet, som heter Ung Öresund 2020, är en del i det större EU-samarbetet SIU – Social Inklusion av Unga – där Landskrona stad, Bjuvs kommun, Kristianstad kommun och Köpenhamns kommun deltar. Det är också från dessa kommuner som ungdomar finns representerade i Ung Öresund 2020.

–  Tanken med Ung Öresund 2020 är att få ungas syn på hur Öresundsregionen kan utvecklas. Ungdomarna arbetar med en metod som utvecklats inom ramen för SIU. Under tre intensiva veckor tar de fram gemensamma förslag utifrån individuella tankar och drömmar, säger Tim Andersson, projektledare för SIU.

I början på augusti ska ungdomarna presentera sina problemställningar och förslag på hur dessa kan lösas för bland annat politiker och tjänstemän i Öresundsregionen. Presentationerna sker som Digital Storytelling, det vill säga korta berättelser med ljud och bild.

–  Att arbeta med Digital Storytelling är riktigt bra. Man jobbar med sin egen film i grupp och ger varandra feedback, säger Devleta Siroki som är en av de deltagande ungdomarna från Landskrona.

På frågan om vilka problemställningar som de kommit fram till inom projektet svarar Devleta:

– Vi är tre grupper som arbetar med vars ett område; medmänsklighet, ekonomisk trygghet och framtidstro. Vår grupp arbetar med medmänsklighet som tema. Vi ser det som det största problemet runt om oss i samhället, det gäller att kunna kommunicera med olika människor. Vi tror vi kommer att kunna presentera ett intressant förslag. Vårt förslag riktar sig framför allt till våra politiker.

Ung Öresund 2020 är en metod som tagits fram inom SIU-projektet där man utvecklat gemensamma lösningar och kunskap om hur vi i regionen kan hitta alternativa vägar till ungdomars delaktighet i samhället. En rapport om detta kommer att sammanställas under hösten.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén