Ungdomspolitiskt program antaget

Kommunfullmäktige beslutade i juni att anta ett ungdomspolitiskt program som uttrycker Landskrona stads samlade syn på ungdomsfrågor. Alla nämnder och förvaltningar får nu i uppdrag att ge alla barn och unga likvärdiga möjligheter.

Programmet omfattar alla unga i Landskrona i åldern 13-25 år, oavsett livssituation.

– Vi vill ge unga goda förutsättningar att leva ett självständigt liv. Därför ska Landskrona stad vara en kommun där unga möts av förväntningar och respekt, ges möjlighet till utveckling, trygghet samt uppleva att de är delaktiga och har inflytande över sin livssituation, säger Torkild Strandberg (FP).

I programmet finns ett antal områden som valts ut som särskilt prioriterade

  • Unga ska ha verklig möjlighet till delaktighet och inflytande
  • Ungas goda uppväxtvillkor
  • Ungas resurser ska tillvaratas

– Till hösten kommer vi att arbeta med fokus på de frågor och utmaningar som finns inom området, säger Monika S Amaral, ungdomssamordnare vid Landskrona stad. Dels handlar det om behovet av samsyn, dels att förändra synsättet att frågan faktiskt är tvärsektoriell och berör alla nämnder och förvaltningar.

Ung i Landskrona hemsida 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén