Unik dom bekräftar Landskronas arbete för bättre boendemiljöer

I går kom domen som ger Landskrona stad rätt att lösa in fastigheten Delfinen 15, med 13 lägenheter på S:t Olovsgatan och Rönnebergsgatan.

I slutet av förra veckan togs första spadtaget till de första 17 husen i nya området Norra Borstahusen. Mycket av stadens arbete just nu fokuserar på att skapa bra boendemiljöer för alla invånare och för de som vill flytta till Landskrona.

Markering mot oseriösa fastighetsägare

Fastigheten Delfinen 15 har under många års tid lidit av förfall med en ohållbar boendemiljö för hyresgästerna. I januari 2014 utfördes en teknisk besiktning på uppdrag av Landskrona Stadsutveckling AB som mynnade ut i en ansökan om tvångsförvaltning. I september samma år beslutade Hyresnämnden i Malmö att fastigheten skulle tvångsförvaltas och det av kommunen helägda Landskronahem utsågs till särskild förvaltare. Under våren 2015 ansökte kommunen hos Mark- och miljödomstolen om inlösen av fastigheten vilken nu har beviljats.

Landskrona Stadsutveckling har målmedvetet arbetat för att stärka relationerna med stadens fastighetsägare och gemensam tagit fram en hyrespolicy. Domen är ytterligare ett steg i arbetet att sätta press på oseriösa fastighetsägare.

- De flesta fastighetsägare tycker att detta är bra och det ger en ökad trygghet för hyresgästerna. Antalet oseriösa fastighetsägare har också minskat de senaste åren, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande i Landskrona.

Vidareutveckling av stadskärnan och Öster

Landskrona stad är mitt uppe i ett större arbete med att vidareutveckla stadskärnan och området Öster med nya gröna stadsrum, torg, ljussättningar och lekplatser. Att man börjar få bukt med de oseriösa fastighetsägarna är ett led i det arbetet.

- Beskedet om hur Mark- och miljödomstolen dömt i fallet stärker oss i vårt fortsatta arbete och markerar tydligt att vi är på rätt väg. Domen är unik, den första i sitt slag, och öppnar upp för andra städer som har samma utmaningar, säger Christian Alexandersson, VD Landskrona Stadsutveckling AB.


Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén