Uppdaterad information - högstadieskolorna i Landskrona stad övergår till distansundervisning

Skola.jpg

För att dämpa spridningen av covid-19 rekommenderar Region Skåne att undervisning för högstadieelever inte ska bedrivas i skolans lokaler utan genom fjärr- eller distansundervisning. Detta stöds även av Folkhälsomyndigheten. Från och med måndagen den 11 januari kommer högstadieskolorna i Landskrona stad att övergå till fjärr- och distansundervisning.

Distansundervisning pågår fram till den 24 januari. Beslutet kan komma att förlängas. Det kan också bli aktuellt att låta vissa grupper återgå till närstudier medan andra fortsätter med fjärr- och distansundervisning.

Särskolan och Resursskolan är undantaget från detta beslut, där kommer undervisning att fortsätta bedrivas på plats.

För barn i behov av särskilt stöd och vissa anpassningar kommer närundervisning att erbjudas.

Landskrona stad har sedan en tid tillbaka planerat för ett eventuellt beslut om att övergå till distansundervisning/fjärrundervisning. Högstadieskolorna är därför väl förberedda och kommer att kunna bedriva en kvalitativ undervisning under rådande omständigheter. Exakt hur den kommer att bedrivas kan variera utifrån till exempel undervisningens innehåll.

Berörda elever kommer att få information om hur undervisningen kommer att bedrivas framöver. 

Landskrona stad fortsätter att utgå från Folkhälsomyndighetens och de nationella myndigheternas rekommendationer.

Landskrona stad kommer att erbjuda avhämtning av skollunch. Mer information om detta kommer på respektive skolas hemsida samt via skolspecifik kommunikation från rektor.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Malin van 't Wout