Uppgifterna om varsel vid Pilkington i Landskrona: Staden och Arbetsförmedlingen förbereder insatser

Stadsdirektör Christer Pålsson har idag fått i uppdrag att samordna stadens och Arbetsförmedlingens insatser för att möta de behov av vidareutbildning och andra insatser som Pilkingtons personal eventuellt kan vara i behov av.

– Staden och Arbetsförmedlingen har redan haft möte nu på eftermiddagen för att förbereda de insatser som kan komma att behövas i det här läget. Vi vill möta företrädare för Pilkington redan under morgondagen, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande i Landskrona.

Under torsdagseftermiddagen mötte cheferna för utbildnings- respektive individ- och familjeförvaltningarna i staden chefen för arbetsförmedlingen i Landskrona och Svalöv.

– Det är viktigt att vi samarbetar över myndighetsgränserna och står beredda med insatser som kan komma att behövas, säger Stefan Wikander, chef för Arbetsförmedlingen i Landskrona och Svalöv.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén