Uppgifterna om varsel vid Pilkington i Landskrona: Staden och Arbetsförmedlingen förbereder insatser

Stadsdirektör Christer Pålsson har idag fått i uppdrag att samordna stadens och Arbetsförmedlingens insatser för att möta de behov av vidareutbildning och andra insatser som Pilkingtons personal eventuellt kan vara i behov av.

– Staden och Arbetsförmedlingen har redan haft möte nu på eftermiddagen för att förbereda de insatser som kan komma att behövas i det här läget. Vi vill möta företrädare för Pilkington redan under morgondagen, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande i Landskrona.

Under torsdagseftermiddagen mötte cheferna för utbildnings- respektive individ- och familjeförvaltningarna i staden chefen för arbetsförmedlingen i Landskrona och Svalöv.

– Det är viktigt att vi samarbetar över myndighetsgränserna och står beredda med insatser som kan komma att behövas, säger Stefan Wikander, chef för Arbetsförmedlingen i Landskrona och Svalöv.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.