Upphandling klar för ny Venterminal

Landskrona stad har nu upphandlat byggnation av terminal inklusive servicebyggnad för Ventrafiken av NCC Constructing Sverige AB. Detta är en del inom RTI-projekt Landskrona.

Man kommer att bygga inom kv Skonaren. Arbetena kommer att sättas igång efter kommande årsskifte och har beräknas hålla på i cirka ett år. Servicebyggnaden kommer att byggas på den plats där den tillfälliga terminalbyggnaden är idag och kommer därför att byggas först år 2012. Entreprenadsumman är cirka 18 miljoner kronor. Man kommer också att göra ytterligare parkeringsplatser i områden kring Kolgatan, Bangårdsgatan inför sommarsäsongen 2011.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén