Uppstart Landskrona ska stödja företag att skapa nya jobb

Tillsammans med det lokala näringslivet, ett antal erkänt duktiga entreprenörer från Landskronaregionen och med stöd av Uppstart Malmö har stiftelsen Uppstart Landskrona grundats. Målet är att det skapas fler jobb.

Landskronaregionens företagare och entreprenörer ska uppmärksammas än mer. Det erkänt framgångsrika initiativet Uppstart Malmö som bland annat prisats av Veckans Affärer får en första efterföljare; i Landskrona.

–  Vi är mycket glada över att kunna dela med oss av de erfarenheter vi gjort. Fler arbetstillfällen inte minst arbeten som kan gå till människor som idag saknar arbete är en av de viktigaste samhällsutmaningarna, säger den kände IT-entreprenören och en av grundarna samt ordförande för Uppstart Malmö Dan Olofsson.   

Bakom initiativet i Uppstart Landskrona står en rad erkänt duktiga entreprenörer från Landskronaregionen att verka med sin tid, sina nätverk och med investeringskapital så som Christer Ohlsson (vd, Ohlssons), Jonas Hansson (vd, Öresund Heavy Industies), Göran Andersson (vd, Hotell Öresund), Göran Wramfelt, (ägare till Curla) samt Mikael Hjelte (senior advisor, Unisport). De har lovat att investera minst 5 miljoner kronor i företag med som har ambitionen att det skapas fler arbetstillfällen i Landskrona,

Entreprenörer kan var för sig eller tillsammans gå in med olika former av finansiering eller delägarskap för att stöda ett företag eller utveckla en affärsidé. Företagarnas och entreprenörernas engagemang bygger alltid på en affärsmässighet där båda parter kan se långsiktiga förtjänstmöjligheter.

Fler jobb till Landskrona

Huvudsyftet med Uppstart Landskrona är att etablera och utveckla en mötesplats för att skapa nya arbetstillfällen och underlätta för innovationer. Uppstart Landskrona ska verka som en gemensam resurs i ett sammanhållet innovationssystem för hela Landskrona där idéer och entreprenörer fångas upp, vägleds och utvecklas, för att därigenom skapa både företags- och samhällsekonomisk tillväxt i Landskrona.

– Uppstart Landskrona är ett positivt och intressant initiativ, och det känns självklart för mig som Landskronabo att vara med och att sprida de kunskaper och erfarenheter som jag har skaffat mig genom åren som företagare. Vi står inför en spännande utveckling där jag ser möjligheter att skapa nya arbetstillfällen. Lyfter vi blicken, kan vi lyckas hela vägen, säger Christer Ohlsson, grundare och VD Ohlssons AB, huvudägare till NSR Återvinning AB i Helsingborg och stiftelsens styrelseordförande.

Bakom initiativet står även Utvecklingsstiftelsen i Landskrona, Landskrona stad, Sparbanken Öresund, Revisionsbyrån BakerTilly i Helsingborg och Advokataktiebolaget Jansson & Partners

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén