Utbildning om droger för ungdomspersonal

Landskrona stad och Polisen har skrivit under en överenskommelse om samverkan för ökad trygghet. En del av arbetet inom detta är insatser mot cannabis. Drogförebyggande arbete för att främja inkludering är ett pilotprojekt inom Interreg-satsningen SIU (Social inklusion af unge), med målsättningen att finna en ny metod för framgångsrikt arbete med drogförebyggande åtgärder.

Som en del i pilotprojektet hålls en utbildning för personal som arbetar med unga under våren och hösten.

– Vid fyra tillfällen under våren och hösten kommer Amelie Andersson, socionom och utbildare, att hålla i utbildningar. De kommer bland annat handla om varför och vem som börjar använda exempelvis cannabis och hur man kan hantera och förebygga detta när man arbetar med unga, säger Tim Andersson, projektledare för SIU.

– Vi ser detta som en del i arbetet att  fokusera och öka vår kunskap inom det drogförebyggande arbetet, avslutar han.

Fakta SIU – Social inklusion af unge i udsatte boligområder

Projektperiod: 1 okt 2011 - 30 sep 2014
Projektpartners: Landskrona stad, Københavns kommune, Kristianstad kommun, Bjuvs kommun
Målsättning: Projektets mål är att utveckla en Öresundsmodell för utbildning av medarbetare som arbetar med unga i utsatta bostadsområden. Som en del av utbildningen prövas alternativa metoder till social inklusion av unga i utsatta bostadsområden.

Fakta Interreg

Också kallat europeiska territoriella samarbetsprogrammen, handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. De finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med Interreg är att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén