Utbildningarna på Guldängen blir kvar i andra lokaler

Utredningen om skollokalerna på Guldängen är nu färdig. Omfattningen av mögel i lokalerna visar sig vara stor. Beskedet innebär att de utbildningar som redan idag är utflyttade från skolbyggnaden kommer att bli kvar i de tillfälliga lokalerna minst ett år framöver.

- Dagens alternativa skollokaler har fungerat väl. Ersättningslokalerna kan användas även fortsättningsvis. Nu när vi vet att undervisningen kommer att bedrivas där under längre tid kommer utbildningsförvaltningen tillsammans med stadens fastighetsansvariga att gå igenom hur dessa ska kompletteras och utökas, säger Mattias Wald vid Landskrona stads utbildningsförvaltning.

För närvarande finns tre utbildningar i de alternativa lokalerna; gymnasiesärskolan, vuxenutbildningen och kulturskolan. Skolbiblioteket finns kvar i aulan, där finns inga skador, och kommer vara kvar. Likaså kommer idrottshallen att kunna användas. 

Utbildningsnämnden informerades om mögelsituationen vid ordinarie möte idag. Senare i eftermiddag kommer teknik- och servicenämndens presidium få utredningen om skadan på lokalerna på sitt bord.

- Det här rör sig om ett arbete som kommer att ta viss tid. För att garantera att vi gör rätt saker på sikt kommer vi att se över detta mycket noga, säger Thomas Lehrecke, chef för teknik- och serviceförvaltningen i Landskrona stad.

För vidare frågor, kontakta:

Mattias Wald, utbildningsförvaltningen Landskrona stad, tfn 0733-47 41 17

Thomas Lehrecke, chef teknik- och serviceförvaltningen Landskrona stad, tfn 0709-47 01 28

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén