Utmärkelse till landskronabrandman

Under måndagen den 16/12 uppvaktades Per Larsson, brandman på Landskronas räddningstjänst bland annat av Revinges bataljonschef Jonas Nilsson och fick utmärkelsen Kompaniets bästa soldat 2013. Per är deltidsanställd inom försvaret.

Motivering

Sergeant Larsson har under utlandstjänstgöring med P7 i Afghanistan uppvisat stort mod i flera stridssituationer och har lett sin grupp under fiende-eld och andra svåra situationer. Sergeant Larsson var under insats en inspiration för soldater och chefer på alla nivåer.

 

pris_brandman_webb

På bilden: Eva Lövbom, räddningschef, överstelöjtnant Nilsson, chef för 71 bataljon, Per Larsson, brandman och Kapten Engström, chef för 713 kompaniet.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén