Utökade färjeturer mellan Landskrona och Ven i sommar

?? Flygbild Ven (1).jpg

Det har länge funnits önskemål om en sen kvällstur mellan ön Ven och Landskrona. I sommar provar därför Landskrona stad och Ventrafiken att lägga en extra tur kvällstid för att stärka näringslivet och besöksnäringen både i Landskrona och på Ven.

Enligt ordinarie tidtabell går den sista färjeavgången från Ven till Landskrona cirka kl 21.00. Det har lett till att företag på Ven har haft svårt att rekrytera personal från fastlandet, och gjort det svårt att locka besökare till kvällsaktiviteter och restauranger på ön. Landskrona stad har därför haft en dialog med bland annat Vens byalag, företagare och invånare för att hitta en lösning.

Nu har Landskrona stad tillsammans med Ventrafiken tagit fram en plan för att på prov köra en senare avgång fredagar och lördagar under juli och första helgen i augusti sommaren 2019. Avgången går från Landskrona till Ven kl. 22.30 och från Ven till Landskrona cirka kl. 23.00. Den sena avgången är en tillgång även för företagare i Landskrona, som kan få besökare kvällstid från Ven.

– Förhoppningen är att provturerna ska falla väl ut och lägga grunden för en utökad tidtabell under helgerna. Med de sena avgångarna blir hela kommunens restaurangutbud mer tillgängligt för både Landskronabor och besökare, säger Anna Classon, tillväxt- och näringslivschef, Landskrona stad.

Företagen på Ven välkomnar initiativet.

– En senare avgång är verkligen efterlängtad. Vi hoppas och tror att kvällsturen kommer att bidra till att fler besöker ön och att det blir lättare att rekrytera personal, säger Henrik Ljungqvist, som driver restaurang Ellas i Kyrkbacken på Ven. 

Följande datum är planerade för sena avgångar: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 och 27 juli samt 2 och 3 augusti.

Ordinarie priser gäller, mer information finns på ventrafiken.se. Platser för passagerare och fordon är bokningsbara som vanligt.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.