VA-arbete i Annelöv kan ge dåligt vattentryck på onsdag

I samband med att NSVA utför arbete på vattenledningar under onsdag 22 januari kommer boende i Annelöv att med början cirka klockan 10 tidvis vara utan vatten eller ha lägre vattentryck än normalt.

VA-arbetet är en fortsättning på lördagens arbete. NSVA ber om överseende med de problem detta eventuellt orsakar.

Efter avslutat arbete kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Detta är helt ofarligt. NSVA tipsar att om detta händer är att spola kallvatten tills vattnet är klart igen.

Bor du i Annelöv och har frågor kring arbetet så hänvisar NSVA till telefonnummer 010-490 97 00.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.