VA-arbete i Annelöv kan ge dåligt vattentryck på onsdag

I samband med att NSVA utför arbete på vattenledningar under onsdag 22 januari kommer boende i Annelöv att med början cirka klockan 10 tidvis vara utan vatten eller ha lägre vattentryck än normalt.

VA-arbetet är en fortsättning på lördagens arbete. NSVA ber om överseende med de problem detta eventuellt orsakar.

Efter avslutat arbete kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Detta är helt ofarligt. NSVA tipsar att om detta händer är att spola kallvatten tills vattnet är klart igen.

Bor du i Annelöv och har frågor kring arbetet så hänvisar NSVA till telefonnummer 010-490 97 00.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén