Vad tycker du om demensvården?

Socialstyrelsen kommer att ta fram regler för bemanningen i demensvården. De vill nu veta hur anhöriga, personal och även de dementa själva uppfattar bemanningen i olika situationer.

Bemanningen har stor betydelse för att omsorgen ska vara trygg och säker i särskilda boenden. När upplever du att det fungerar bra och i vilka situationer upplever du brister?

Vad tycker du? Svara på enkäten

Fram till den 31 oktober kan du svara. Dina svar är helt anonyma.

Svaren på frågorna blir en del av underlaget i Socialstyrelsens fortsatta arbete.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén