Vägarbeten på E6:an vid Landskrona nästa helg

Från klockan 18.00 31 maj så kommer Trafikverket påbörja arbete med beläggningen på E6:an vid trafikplatserna Landskrona södra och Landskrona norra. Trafikverket räknar med att vara klara senast klockan 5.00 på morgonen 3 juni.

Under tiden arbetet pågår kommer trafiken all trafik ledas över till körbanan som normalt är norrgående. Den andra körriktningen kommer ske på samma sätta helgen efter, 7 juni klockan 18.00 till 10 juni klockan 5.00.

För att minska störningen utförs arbetet på helgen och man arbetar dygnet runt. Mindre kompletterande arbeten kommer att ske under nattetid 10-16 juni (vecka 24).

Information finns på www.trafikverket.se.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.