Vägavstängningar på Erikstorpsvägen och Kalkugnsgatan under januari

Erikstorpsvägen, korsningen med Kalkugnsgatan, kommer att vara avstängd för all trafik mellan den 11/1 – 15/1 på grund av av avlopp- och dagvattenschaktning.
Kalkugnsgatan mellan Erikstorpsvägen och Bankvägen kommer att vara avstängd för all trafik mellan den 11/1 – 5/2 på grund av avlopp- och dagvattenschaktning.

Vi beklagar de olägenheter som kan uppstå i samband med schaktningarna.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén