Vägavstängningar på Erikstorpsvägen och Kalkugnsgatan under januari

Erikstorpsvägen, korsningen med Kalkugnsgatan, kommer att vara avstängd för all trafik mellan den 11/1 – 15/1 på grund av av avlopp- och dagvattenschaktning.
Kalkugnsgatan mellan Erikstorpsvägen och Bankvägen kommer att vara avstängd för all trafik mellan den 11/1 – 5/2 på grund av avlopp- och dagvattenschaktning.

Vi beklagar de olägenheter som kan uppstå i samband med schaktningarna.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.