Välkommen på anhörigutbildning inom området demens!

1 Nationella anhörigdagen  171006.png

Du som är anhörig till någon som har en demenssjukdom är varmt välkommen på utbildning om demens. Du kommer att få ökade kunskaper om demenssjukdomar, bemötande, rehabiliterande förhållningssätt och vilken hjälp som finns att få för dig som anhörig och din närstående.

Utbildningen är i fyra steg och vi rekommenderar dig att delta vid samtliga tillfällen för att ta del av all information. Föreläsarna är demenskonsulter med specialistkompetens inom området demens, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut, biståndshandläggare samt anhörigsamordnare.

Utbildningen vänder sig till dig som är anhörig till någon som har en demenssjukdom. Föreläsningen har fokus på demenssjukdomar, bemötande, rehabiliterande förhållningssätt och samhällets olika stödinsatser.

Utbildningen är vid fyra tillfällen

  • 28 november klockan 17.00-18.30
  • 7 december klockan 17.00-18.30
  • 12 december klockan 17.00-18.30
  • 19 december klockan 17.00-18.30

Var är utbildningen?

Utbildningen är på Anhörigcentrum, Norra kyrkogränden 17, Landskrona.

Anmäl dig på utbildningen

Du anmäler dig genom att ringa eller maila till någon av kommunens demenskonsulter:

Gun Holm
0733-47 34 60
gun.holm@landskrona.se

Karin Jirsved
0733-47 38 84
karin.jirsved@landskrona.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Therese Achiniotis