Ventrafiken fortsätter segla

Staden har genom Ventrafikens tf VD, Martin Hultman, fört samtal med Transportstyrelsen som gett besked om att färjetrafiken kan fortsätta att gå enligt ordinarie tidtabell.

Ny styrelse för Ventrafiken kommer att utses på nästa kommunfullmäktigesammanträde den 27/1.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén