Vi genomför förändringar på Södra Långgatan och Hamngatan för ökad trafiksäkerhet

Vi genomför förändringar på Södra Långgatan och Hamngatan för att höja trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten.

Mellan den 9 till 13 december genomför vi förändringar på Södra Långgatan och Hamngatan för att höja trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten.

Det här gör vi

Södra Långgatan

  • Del av gatan blir enkelriktad (västerut),
  • Ett cykelfält anläggs med färdriktning in mot centrum.

 Hamngatan

  • Befintlig enkelriktning söderut utökas och innefattar efter förändringen hela sträckan,
  • Gatans bredd minskas,
  • Snedställda parkeringsfickor ersätts med längsgående parkering utmed kantsten och linjemålning,
  • Uppställningsplats för räddningsfordon blir tydligare,
  • Lastplats anläggs i korsningen Hamngatan/Stora Strandgatan.

Parkering

Under arbetets gång kommer det under vissa dagar att vara parkeringsförbud på framförallt Hamngatan. Detta informeras det om på plats.

Kontakt: André Rosengren, trafiktekniker, 0418-47 00 00.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr