Vi rekryterar till ett av Sveriges viktigaste jobb

Landskrona stad söker vardagshjältar som passar våra kriterier för att bli jour- och familjehem åt barn i akut behov av boende.

Har du vad som krävs för att bli jourhem?

Ibland måste barn placeras tillfälligt någon annanstans utanför det egna hemmet, t.ex. i avvaktan på utredning eller varaktig familjehemsplacering. Som jourhem innebär det att man bör kunna ta emot barn akut i princip dygnet runt, 365 dagar om året, då Landskrona stad bedömer att behov finns.

Uppdraget som jourhem innebär att det är ens ”arbete”, det vill säga att minst en i familjen har inget annat förvärvsarbete än att vara just jourhem.

Ta kontakt om ni vill veta mer. Vi berättar gärna.

Sökes: trygghet i ett familjehem åt yngre syskonpar

Just nu har vi syskonpar yngre än 10 år som är i akut behov av ett familjehem. Familjehem är ett mer långvarigt åtagande än jourhem.

Att vara familjehem är att fungera som förälder åt någon annans barn och ge den största gåvan av dem alla - tryggheten i ett fungerande hem. Det är ett stort ansvar och en spännande utmaning, där Landskrona stad stöttar med såväl fortlöpande utbildning som ersättning och kontaktperson under hela familjehemstiden.


Vill du veta mer om hur du kan hjälpa till att göra skillnad?

• Ansökningar till jour- och familjehem tas fortlöpande emot

• Jour- och familjehem bör finnas i Landskrona eller närliggande kranskommuner

Kontaktpersoner
Åsa Juhlin, Sektionschef: 0418-470362
Kristina Dahlgren, Familjehemssekreterare: 0418-473588
Johanna Olsson, Familjehemsekreterare:  0418-470240

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén