Viktig information från Räddningstjänsten - Inget eldningsförbud för valborgsbålen

Efter samråd med kommunerna i Skåne Nordväst har Räddningschef i beredskap beslutat att tillåta valborgsbål. - Prognosen för morgondagen pekar visserligen fortfarande på en 4:a - vilket innebär eldningsförbud - men då spridningsrisken är låg så har vi i samråd beslutat om att undanta valborgsbålen från eldningsförbudet, säger Bengt-Ove Ohlsson, Räddningschef i beredskap, Skåne nordväst.

Information till ansvarig anordnare av valborgsmässoeldar.

Inom Landskrona stad anordnas varje år många valborgseldar. Många anordnas återkommande, år från år och det har fungerat bra, framför allt för att arrangören känner sitt ansvar och vidtar förebyggande åtgärder.

Sedan gammal tradition har många vänt sig till räddningstjänsten för att anmäla eldning vid Valborg. Tidigare års krav på skriftlig anmälan till räddningstjänsten är avskaffat, bland annat på grund av att den enskildes ansvar att förebygga, hindra eller begränsa bränder regleras i lagstiftning. 

Däremot är räddningstjänsten skyldig att ge råd, tips och information om hur man kan förebygga bränder. Några av råden är dessa:

 • Polisen ska kontaktas, telefon: 114 14. De beslutar om det behövs tillstånd. Detta gäller särskilt offentliga platser som ligger inom detaljplanelagt område. Polisen kan i tillståndet komma med kompletterande villkor. Ta även kontakt med markägaren för att inhämta tillstånd för eldning!
 • Valborgsmässoeldar ska endast innehålla trädgårdsavfall såsom grenar ris och andra träprodukter. OBS! Placeringen av Valborgsmässoelden är viktig, så att skada eller brandspridning till omgivningen inte riskeras.
 • Släckutrustning ska finnas lätt tillgänglig.
 • Det bör finnas en ansvarig för eldningen. Den ansvarige ska se till att elden är släckt och även att glödande kolrester är släckta innan man lämnar platsen obevakad.
 • Kraftig rökutveckling och askspridning kan vara en avsevärd miljöolägenhet. Dessa bränningar kan förbjudas av miljö- och hälsoskyddsinspektör. Frågor om vad som kan eldas besvaras av  miljökontoret, tfn. 0418-470000- I övrigt gäller lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.
 • Kontrollera brandriskprognosen  på Räddningstjänsten Skåne Nordvästs hemsida där hittar du brandprognos för Landskrona samt kommunerna i Skåne Nordväst. Prognoserna bygger på uppgifter från Räddningsverkets och SMHIs skogsbrandrisk karta.

Checklista med kom-ihåg-punkter inför valborgseldning

Här följer grundläggande säkerhetsregler som bör beaktas vid anordnande av valborgsmässoeld men kan även användas vid "ordinär eldning".

 • Normalt avstånd till elledning, skog, byggnad, järnväg mm ska vara minst 50 meter. 
 • Se till att platsen är lämplig oavsett vindriktning och att brasan inte blir så stor att de omkringboende känner olust.
 • Torrt fjolårsgräs runt brasans plats ska tas bort (risk för brandspridning). Anlägg inte elden på "lätta" jordar, då finns det risk för markbrand.
 • Tillgång till släckredskap ska alltid finnas, dvs. vattenkannor, krattor etc. Tillgång till slang kan i många fall vara nödvändigt. Detta är också en trygghet för den ansvarige anordnaren. Man kan inte släcka en stor Valborgsmässoeld med några vattenkannor och krattor, knappast heller med en slang.  Med släckredskapen ska man kunna göra en snabb insats mot brandspridning från flagor-gnistor etc.
 • Arrangören bör har tillgång till mobiltelefon, för att vid behov larma räddningstjänsten (112). Ta  reda på adressen innan du ringer.
 • Brasan ska bevakas tills den är släckt eller släckas innan den lämnas för natten
 • Räddningstjänsten kan beroende på väder och vind bli tvungen att förbjuda eldning, oavsett vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits.
 • Tillstånd för fyrverkeri söks hos polisen.
 • Eldning sker alltid under eget ansvar.

Det är förbjudet att elda bilbatterier, dunkar av diverse slag med helt okänt innehåll, bildäck, sopsäckar av plast med okänt innehåll.

Gasflaskor och sprayburkar förekommer någon gång då och då. Att lägga gasflaskor, oavsett om de har innehåll eller är tomma, i en brasa är livsfarligt. Det spelar ingen roll om flaskan innehåller eller har innehållit en brandfarlig gas eller inte. Risken för flasksprängning finns där i alla fall. Vanliga sprayburkar kan vid upphettning rämna och flyga iväg och träffa människor.

Trevlig sommar önskar Räddningstjänsten i Landskrona Svalöv och Bjuv

Den som handskas vårdslöst med eld kan dömas enligt Brottsbalken 13 kap 6 § till allmänfarlig eller grov allmänfarlig vårdslöshet.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén