Viktig seger i Hyresnämnden för Landskrona stad

Hyresnämnden i Malmö beslutade idag om tvångsförvaltning av fastighet Delfinen 15 i Landskrona. AB Landskronahem utsågs till särskild förvaltare. Beslutet är viktigt för staden som för ett par år sedan har tagit krafttag mot oseriösa fastighetsägare.

Bakgrunden till beslutet är en längre tids vanskötsel av fastigheten Delfinen på Rönnebergsgatan 18 och Sankt Olovsgatan 162 i Landskrona. Trots anmärkningar under en längre tid från både boende och stadens förvaltningar har fastighetsägaren inte vidtagit de åtgärder som ansågs nödvändiga för att upprätthålla ett drägligt boende.

AB Landskronahem kommer att direkt sätta igång arbetet med att samordna stadens resurser för att komma till rätta med fastighetens akuta brister. Tvångsförvaltningen kommer att pågår i tre år från och med idag.

- Det här är en viktig signal om att vi menar allvar med att utveckla Öster till en attraktiv stadsdel. Det är en tydlig signal om att staden inte kommer att ge sig förrän vi har kommit till bukt med oseriösa fastighetsägare i Landskrona, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande i Landskrona stad.

För ett par år sedan bildades Landskrona Stadsutveckling AB med ett tydligt uppdrag att få bort oseriösa fastighetsägare och att utveckla innerstadens fastigheter och boendemiljö. Tillsammans med räddningstjänsten, miljöförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen arbetar bolaget med att samordna stadens myndighetsutövning genom aktiv dialog med och tydliga spelregler för fastighetsägarna i staden.

- Detta är en stor framgång i vårt arbete med att lyfta fastighetsförvaltningen och boendemiljön i hela innerstaden. Framförallt är det en stor framgång för de hyresgäster som tvingats leva under helt oacceptabla förhållande. Vårt arbete är helt avgörande för Landskrona som stad och för oss som bor här. Alla ska kunna trivas med sitt boende, säger Christian Alexandersson, VD för Landskrona Stadsutveckling AB.

Stadsutvecklingsbolagets uppdrag är tydligt: att balansera inflyttningen och boendeformer, u tveckla den inre och yttre boendemiljön, samt etablera nya verksamheter i innerstaden.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén