Vill du? Kan du? Törs du?

Bilden av Landskrona är avgörande för vår stads attraktionskraft. Stadens attraktionskraft är avgörande för mångas val, var man väljer att bo, jobba eller driva företag.

Jag är övertygad om att vi tillsammans kan utveckla och stärka bilden av Landskrona. Lyfter vi fram och berättar om allt som är bra och allt vi gör för att utveckla och stärka Landskrona ökar attraktionskraften. Givetvis måste vi fortsätta att arbeta hårt med de problem som finns i staden, men vi får inte glömma att berätta om allt det som är bra.

Vad vill, kan, törs du göra för att stärka bilden av Landskrona?

Fram till jul (2010) kommer du kunna ta del av samanlagt nio artiklar för att stärka stadens attraktionskraft. Hur kommer du att sprida dem? Artiklarna kommer att publiceras på landskrona.se och du hittar dem efterhand under Artiklar från Landskrona stad på vår sida för Media

Tillsammans gör vi skillnad!

Mats Persson
Säkerhetschef

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén