Vill du öppna ditt hem för en ensamkommande ungdom?

Just nu kommer många ensamkommande ungdomar till Sverige. De har av olika anledningar fått lämna sina familjer och hemländer och befinner sig i ett nytt land utan att ha stöd från sin familj eller något socialt kontaktnät. Individ- och familjeförvaltningen söker därför fadderfamiljer/faddrar som är nyfikna på att lära känna någon av dessa ungdomar, som vill dela med sig av sin vardag, sitt familjeliv och vara ett socialt stöd.

De ensamkommande ungdomarna bor på ett HVB-boende i staden. De har fått uppehållstillstånd och vet att de får stanna i Sverige. Trots en god omvårdnad på HVB-hemmet känner sig ungdomarna många gånger ensamma och villrådiga i det nya landet. 
Genom att få kontakt med en svensk familj är det lättare att lära sig det svenska språket och att kunna komma in i det svenska samhället. Att ha en familj att kunna knyta an till ger ungdomarna en verklig bild av hur vardagslivet fungerar i Sverige. 
Det är de små sakerna som gör skillnad; att bli hembjuden på middag, att göra en enkel utflykt eller bara ha någon att umgås med ibland.
Om du är intresserad och vill veta mer är du välkommen att kontakta Gabriella Erixon, projektledare, tfn 0709-47 02 17
Omkostnadsersättning och arvode betalas ut.
Om ensamkommande barn
Ett ensamkommande barn är ett barn som har flytt till Sverige på egen hand utan sina föräldrar. Barnen flyr från krig, våld och fattigdom. 
Många utsätts under den långa flykten till Sverige för misshandel, fängslande och övergrepp av olika slag. Ensamkommande barn är dock inte bara offer, de har också resurser och egenskaper som gjort att de klarat av att hantera de risker de utsatts för. De har tagit ett stort ansvar under lång tid och är självständiga, handlingskraftiga och kompetenta. 
I Sverige möter de ett nytt land, ett nytt språk och en ny kultur. För att kunna växa upp och bli en del av det nya landet behöver de stöd och hjälp. 
Din insats kan förändra en ungdoms liv!

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén