Vinnarna i tävlingen under Trafikantdagen den 19 september

Torsdagen den 19 september informerade personal från teknik- och serviceförvaltningen och miljöförvaltningen om Landskronas genomförda och planerade satsningar på cykel och kollektivtrafik. Detta var en del av den årliga trafikantdagen som arrangeras i samband med den europeiska trafikantveckan.

Arrangemanget hade som mål att uppmana till minskad biltrafik i städerna och ökad användning av cykel och kollektivtrafik.

Tillströmningen var stor och många hade synpunkter, båda kritiska och positiva. I det hela var man dock överens om att Landskrona är en bra stad att cykla i.

Genom att svara på ett antal frågor, kunde allmänheten lämna synpunkter på kollektivtrafiken och stadens cykelvägar. Som tack fick alla som svarade på frågorna en uppsättning studentcykellyktor och deltog automatiskt i utlottning av ett antal cykeltillbehör.

Vinnarna i tävlingen är nu utsedda

Cykelhjälmen vann:
Christian Persson

Cykellås vann:
Kerstin Olsson
Anni Rosendal

Cykelpump vann:
Bodil Möller
Kerstin Hansson

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén