Vinterväghållning

Landskrona stad har tillsammans med fastighetsägarna ett gemensamt ansvar för vinterväghållningen inom den täta bebyggelsen.

Fastighetsägaren ansvarar för snö- och halkbekämpning på bland annat gångbanor i anslutning till den egna fastigheten.

Klicka här för att läsa mer om vinterväghållning i Landskrona

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr