Vinterväghållning

vintervaghallning.jpg

Landskrona stad har tillsammans med fastighetsägarna, för såväl flerfamiljshus som privatbostäder, ett gemensamt ansvar för vinterväghållningen inom detaljplanelagt område. Här kan du läsa mer om vad staden respektive fastighetsägaren ska göra.

Halkbekämpning

Halkbekämpning påbörjas omedelbart efter konstaterad halka eller vid risk för halka. På gångbanor används mest sand och på gator främst fuktigt salt. 

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren ansvarar för snö- och halkbekämpning på gångbana och annat utrymme som är till för gångtrafikanter i anslutning till fastigheten. Fastighetsägaren ska vid behov röja och möjliggöra passage genom in- och utfart till fastigheten.

Tak, rännor etcetera
Fastighetsägare ska se till att is och snö inte kan falla ner från fastighetens tak, balkonger, rännor och dylikt. Under arbetet med att avlägsna is och snö ska åtgärder vidtas så att förbipasserande inte riskerar att skadas.

Rännstensbrunnar
Fastighetsägaren ska hålla galler till rännstensbrunnar fria från is och snö om dessa ligger inom gångbaneutrymmet. Fasta ämnen som grus, löv, stenar och annat skräp får inte sopas eller spolas ner i rännstensbrunnarna.

För mer information om fastighetsägarens ansvarsområden >

Parkering

Respektera parkeringsbestämmelserna. Felparkerade bilar utgör ett hinder för snöröjningen.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Malin van 't Wout