Webbsändning från fullmäktige

Fullmäktigemötet kommer bland annat diskutera ändringar av debiteringssystem för fjärrvärme och VA och taxor för gatuverksamhet.

Och det svaras på inkomna interpellationer.

Se webbsändningen

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén