Yrkesskickliga lärare i Landskrona kan räkna med lönelyft

Förra året började Landskrona en unik satsning på att lyfta lärares löner i Landskrona. Särskilt inriktade sig satsningen på att förbättra lärares lönekarriär och ett särskilt löneutrymme riktades mot cirka 20% av lärarna. Vissa lärare i Landskrona fick under förra året 3 000-4 000 kr i ökad lön, nu fortsätter satsningen.

Med hjälp av det nya läraravtalet och regeringens presentation av karriärtjänster kan lärarna i Landskrona räkna med goda möjligheter att utveckla sin lön de närmaste åren.

– Det är viktigt att yrkesskickliga lärare kan utveckla sin lön på ett nytt sätt. När vi startade vår lönesatsning 2011 låg de 10% bäst betalda lärarna på cirka 30 000 i månaden. Med hjälp av det nya läraravtalet och karriärtjänsterna så kommer de bäst betalda lärarna ha kunnat utveckla sin lön med 10 000 kronor från 2011 till 2013, säger Lisa Flinth (fp), ordförande för utbildningsnämnden.

Under 2011 startade tre gymnasielärare det speciella meriteringsprogrammet Arete, som omfattar ett 40-tal lärare i landet. Genom extern granskning och egen dokumentation av sin yrkesskicklighet skall lärarna kunna bli examinerade och meriterade av Arete.

– Vi ser Arete som ett steg mot regeringens nya karriärtjänster och som skall kunna ge 5 000 kronor mer i lön från och med juli 2013. Nu går vi vidare med tre lärare inom grundskolan, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

www.aretemeritering.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén