Ytterligare fyra lärare i Landskrona tar emot bevis för sin skicklighet

Fyra så kallade Aretemeriterade grundskollärare i Landskrona tar emot sina meriteringsbevis vid en ceremoni på Kungliga Myntkabinettet i Stockholm under torsdagen den 13 februari.

Examinationsgruppen inom Arete har godkänt ytterligare fyra av Landskronas lärare att bli meriterade enligt de kriterier som meriteringsprogrammet arbetar efter. De fyra lärarna är:

  • Anne-Maj Böös Pilängskolan
  • Jessica Hyrefeldt Dammhagskolan
  • Sara Lundahl Tallskolan
  • Maria Fornell Bengtsson Asmundtorp skola

Insats från lärarna som även lyfter hela organisationen

– Det är mycket positivt, inte minst för lärarna som gjort en fantastisk insats, men även för oss som organisation att fler av våra lärare blivit meriterade, säger Christian Olsson, projektchef och ansvarig för meriteringsprogrammet i Landskrona.

Uppmärksammar lärares yrkesskicklighet

Meriteringsprogrammet är ett sätt att lyfta skickliga lärare. Det ger lärare möjlighet att dokumentera och synliggöra sin yrkesskicklighet. Meriteringsprogrammet är på 6 månader. Det finns även ett kortare Förste-lärarmeriteringsprogram på 6 veckor.

– Tidigare har två av våra gymnasielärare, som gått det långa meriteringsprogrammet, mottagit Aretes meriteringsbevis. Ytterligare 17 lärare i Landskrona har gått Aretes kortare meriteringsprogram, berättar Christian Olsson.

Information om Arete Meritering: www.aretemeritering.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén