Ytterligare parkeringsmöjligheter vid stationen

Det har varit svårt att hitta parkeringsplatser i närheten av järnvägsstationen i Landskrona.

För att lösa bristen har ytterligare 24 parkeringsplatser tillkommit norr om stationen med infart från Järvgatan. Totalt finns det nu 37 stycken parkeringsplatser vid stationen.

Även en gångväg har anlagts i anslutning till parkeringen som ansluter till norra änden av plattformen intill spåret vid stationen.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén