Vi kan skola och idrott

Vid Öresundsgymnasiet Landskrona har vi stor erfarenhet av elever som vill kombinera sin idrottssatsning med gymnasiestudier. Vår personal med rektorer och lärare i spetsen har skapat de bästa förutsättningarna för idrottselever med ambitioner. För oss är idrott en naturlig del av din utbildning.

Alla idrottsutövare välkomnas

För Öresundsgymnasiet är det viktigt att Du hittar Din träningsform och odlar Ditt idrottsintresse. Därför erbjuder Öresundsgumnasiet just denna möjlighet.

Som idrottselev i sporterna inom NIU – fotboll och golf, samt inom sporterna i LIU – innebandy, ishockey och taekwondo får du hos oss träna på skoltid (2-3 ggr/v) för att utveckla dina teoretiska, praktiska och personliga egenskaper.

Du kan även utöva vilken sport som helst som idrottsprofil, bara du är aktiv medlem i en förening och sporten är erkänd av Riksidrottsförbundet.

NIU - nationell idrottsutbildning (fotboll och golf)

Öresundsgymnasiet erbjuder Dig Nationellt godkända idrottsutbildningar – NIU, inom fotboll och golf. Detta innebär att du kan kombinera studier med elitidrott på gymnasiet. NIU har lokal/regional antagning.

Kombinationen elitidrott och utbildning är en viktig grund i den svenska idrottsmodellen. Varje elitidrottare ska ges möjligheter att satsa helhjärtat på sin idrott, men lika viktigt är att kunna kombinera satsningen med en gymnasieutbildning. Det ger elitidrottaren förstärkta möjligheter att vidareutbilda sig och att komma in på arbetsmarknaden under eller efter avslutad karriär.

Elever som vill kombinera studier med elitidrott på gymnasiet kan välja nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). Elever på NIU går ett vanligt gymnasieprogram, med ämnet specialidrott som kan läsas upp till 500 (golf), 400 (fotboll) poäng. Studierna är anpassade för att kunna träna och lära elitidrott på dagtid. Till elevernas hjälp finns kompetenta lärare med spetskunskaper inom de specifika idrottsgrenarna.

På Öresundsgymnasiet utövar du din fotboll eller golf tre dagar i veckan under skoltid.

Öresundsgymnasiet kan hjälpa dig i kontakten med våra samarbetsföreningar som kan förmedla boende till dig.

LIU – lokal idrottsutbildning (innebandy, ishockey och taekwondo)

Öresundsgymnasiet erbjuder Dig Lokalt godkända idrottsutbildningar – LIU, inom innebandy, ishockey samt taekwondo. Detta innebär att du kan kombinera studier med idrottssatsning på gymnasiet.

Liksom NIU-utbildningen erbjuder Öresundsgymnasiet Dig som vill satsa lite extra på innebandy, ishockey eller taekwondo att få utöva din sport under skoltid. Du tränar 2-3 ggr/veckan med utbildade och kompetenta lärare med spetskunskaper inom de olika idrotterna. LIU innebär att 200 poäng av dina gymnasiepoäng är idrottskurser under det individuella valet.  

Idrottsprofil – vilken sport som helst som är godkänd av Riksidrottsförbundet

Öresundsgymnasiet erbjuder Dig möjlighet till en Idrottsprofil. Detta innebär att du kan kombinera studier med idrottssatsning på gymnasiet.

Liksom NIU och LIU-utbildningen erbjuder Öresundsgymnasiet Dig som vill satsa lite extra på din idrott att få möjlighet att vara elev även på Idrottsgymnasiet.

Som elev med Idrottsprofil får du möjlighet att ta del av Idrottsgymnasiets gemensamma satsningar genom träningar, föreläsningar och gemensamma aktiviteter. Men du utövar din sport i din hemklubb med dina tränare under din ordinarie träningstid. Du kommer att följas upp av skolans samordnare på Idrottsgymnasiet som även kommer och besöker dig på din träning och när du tävlar i din sport. Din sport måste vara erkänd av Riksidrottsförbundet och du måste vara en aktiv medlem i en förening.

Idrottsprofilen innebär att 200 poäng av dina gymnasiepoäng är idrottskurser under det individuella valet.  

 

 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Relaterat innehåll  
Relaterat innehåll

Senast uppdaterad av Malin van 't Wout