Vi kan skola och idrott

Vid Öresundsgymnasiet Landskrona har vi stor erfarenhet av elever som vill kombinera sin idrottssatsning med gymnasiestudier. Vår personal med rektorer och lärare i spetsen har skapat de bästa förutsättningarna för idrottselever med ambitioner. För oss är idrott en naturlig del av din utbildning.

Alla idrottsutövare välkomnas!

Hos oss på Öresundsgymnasiet får du det bästa av två världar, utbildning och idrott. Genom att kombinera teori och praktik på våra högskoleförberedande program (SA, EK, NA) eller på våra fyra yrkesprogram (BA, EE, BF, VO) får du möjlighet att utvecklas både inom din idrott och kunskapsmässigt på din utbildning.

Som idrottselev i sporterna inom NIU (nationell idrottsutbildning) – fotboll och golf, samt inom LIU (lokal idrottsutbildning) i innebandy får du under skoltid träna 2-3 ggr/v, för att utveckla dina teoretiska, praktiska och personliga egenskaper.

Du kan även utöva vilken sport som helst som idrottsprofil (din ordinarie träningstid på kvällen), bara du är aktivmedlem i en förening och sporten är erkänd av Riksidrottsförbundet.

För Öresundsgymnasiet är det viktigt att just Du hittar din träningsform och odlar ditt idrottsintresse, därför finns vi här för dig så att du ska trivas, må bra och kunna prestera både i skolan och inom din idrott.  

NIU - nationell idrottsutbildning (fotboll och golf)

Öresundsgymnasiet erbjuder Dig Nationellt godkända idrottsutbildningar – NIU, inom fotboll och golf. Detta innebär att du kan kombinera studier med elitidrott på gymnasiet. NIU har lokal/regional antagning.

Kombinationen elitidrott och utbildning är en viktig grund i den svenska idrottsmodellen. Varje elitidrottare ska ges möjligheter att satsa helhjärtat på sin idrott, men lika viktigt är att kunna kombinera satsningen med en gymnasieutbildning. Det ger elitidrottaren förstärkta möjligheter att vidareutbilda sig och att komma in på arbetsmarknaden under eller efter avslutad karriär.

Elever som vill kombinera studier med elitidrott på gymnasiet kan välja nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). Elever på NIU går ett vanligt gymnasieprogram, med ämnet specialidrott som kan läsas upp till 500 (golf), 400 (fotboll) poäng. Studierna är anpassade för att kunna träna och lära elitidrott på dagtid. Till elevernas hjälp finns kompetenta lärare med spetskunskaper inom de specifika idrottsgrenarna.

På Öresundsgymnasiet utövar du din fotboll eller golf tre dagar i veckan under skoltid.

Öresundsgymnasiet kan hjälpa dig i kontakten med våra samarbetsföreningar som kan förmedla boende till dig.

Infofolder fotboll

Infofolder golf

LIU – lokal idrottsutbildning (innebandy)

Öresundsgymnasiet erbjuder Dig Lokalt godkända idrottsutbildningar – LIU inom innebandy. Detta innebär att du kan kombinera studier med idrottssatsning på gymnasiet.

Liksom NIU-utbildningen erbjuder Öresundsgymnasiet Dig som vill satsa lite extra på innebandy att få utöva din sport under skoltid. Du tränar 2-3 ggr/veckan med utbildade och kompetenta lärare med spetskunskaper inom de olika idrotterna. LIU innebär att 200 poäng av dina gymnasiepoäng är idrottskurser under det individuella valet.  

Infofolder innebandy

LIU – lokal idrottsutbildning (Friidrott)

Öresundsgymnasiet erbjuder Dig Lokalt godkända idrottsutbildningar – LIU inom friidrott. Detta innebär att du kan kombinera studier med idrottssatsning på gymnasiet.

Liksom NIU-utbildningen erbjuder Öresundsgymnasiet Dig som vill satsa lite extra på friidrott att få utöva din sport under skoltid. Du tränar 2 ggr/veckan med utbildade och kompetenta lärare med spetskunskaper inom de olika idrotterna. LIU innebär att 200 poäng av dina gymnasiepoäng är idrottskurser under det individuella valet.  

Idrottsprofil – vilken sport som helst som är godkänd av Riksidrottsförbundet

Öresundsgymnasiet erbjuder Dig möjlighet till en Idrottsprofil. Detta innebär att du kan kombinera studier med idrottssatsning på gymnasiet.

Liksom NIU och LIU-utbildningen erbjuder Öresundsgymnasiet Dig som vill satsa lite extra på din idrott att få möjlighet att vara elev även på Idrottsgymnasiet.

Som elev med Idrottsprofil får du möjlighet att ta del av Idrottsgymnasiets gemensamma satsningar genom träningar, föreläsningar och gemensamma aktiviteter. Men du utövar din sport i din hemklubb med dina tränare under din ordinarie träningstid. Du kommer att följas upp av skolans samordnare på Idrottsgymnasiet som även kommer och besöker dig på din träning och när du tävlar i din sport. Din sport måste vara erkänd av Riksidrottsförbundet och du måste vara en aktiv medlem i en förening.

Idrottsprofilen innebär att 200 poäng av dina gymnasiepoäng är idrottskurser under det individuella valet.  

Infofolder idrottsutbildning

 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Vill du veta mer?  
Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss för mer information om hur du kan kombinera dina idrottsambitioner med gymnasiestudier.

Programansvarig
Pernilla Ripa
Öresundsgymnasiet Landskrona
pernilla.ripa@landskrona.se
070-947 01 10

Samordnare/koordinator
Conny Hindemith
Öresundsgymnasiet Landskrona
conny.hindemith@landskrona.se
070-975 16 11, 070-947 05 55

Relaterat innehåll  
Relaterat innehåll

Senast uppdaterad av Öresundsgymnasiet