Beställa betygskopior

Om du har du avslutat din gymnasieutbildning i Landskrona och behöver en kopia på dina betyg, så kan vi hjälpa till.

Vem skall jag kontakta?

Vänd dig till Öresundsgymnasiet Landskrona , Anita Wiberg, anita.wiberg@landskrona.se  om du har gått någon av följande utbildningar/program:

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Hotell- och restaurangprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Medieprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Har du gått ett individuellt program eller språkintroduktionen kontakta
Ammi Hansson, ann-margret.hansson@landskrona.se

Vid kontakt måste du ange:

 • Personnummer
 • Vilket program du gick på
 • Avgångsår
 • För- och efternamn
 • Eventuellt tidigare efternamn
 • Fullständig adress

För mer information

För mer information kan du kontakta vår receptionist Anita Wiberg, anita.wiberg@landskrona.se 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Malin van 't Wout