Skolkort - busskort

Du måste ansöka om bidrag till dagliga resor mellan bostad och skola. Det gör du inför åk 1 i gymnasiet. Har du rätt till resebidrag får du ett busskort, skolkort.

JoJokort - gymnasiet

Vem är berättigad till resebidrag

För att få resebidrag måste du uppfylla följande grundvillkor:

  • Du kan erhålla resebidrag t.o.m. vårterminen det år Du fyller 20 år.
  • Du skall genomgå utbildning vid gymnasieskola.
  • Du skall ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen eller barnbidrag.
  • Din dagliga färdväg mellan din bostad och skolan skall vara minst 6 km enkel riktning.
  • Det krävs att du är folkbokförd i kommunen och inte har inackorderingsbidrag.

Ansökan med underskrift

Inför åk 1 i gymnasiet måste du lämna ansökan på bifogad blankett. Ansökan gäller sedan även för åk 2 och 3 i gymnasiet. Ansökan undertecknas av myndig elev eller vårdnadshavare för omyndig elev. Kortet kommer att skickas hem till folkbokföringsadressen i mitten av augusti. Ansök i god tid för att du ska hinna få ditt gymnasiekort hemskickat före terminsstart. 

Ditt nya skolkort gäller hela din skolgång på gymnasiet.

Ansökningsblankett finns på denna sida>>

 

Om du saknar kort eller kortet inte fungerar

Mejla i första hand till skolskjuts@landskrona.se för att bestämma en tid för uthämtning av nytt kort, alternativt ring 0418-47 46 90.
Våra telefon- och uthämtningstider är måndag-fredag 09.30-11.30 (ej röda dagar)

När du bestämt en tid med oss hämtar du ditt nya kort här:

Ljuspunkten
Industrigatan 75
Landskrona

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Tim Svensson