Välkommen till Pilängskolan F-6

Pilängskolan är en av skolorna i Karlslundsområdet i norra Landskrona. Det är en F-6 skola med fritidshem. För oss som arbetar med barn och ungdomar på Karlslundsområdet, ligger ett viktigt uppdrag i att ge våra elever framtidsbilder som innehåller utbildning, arbete och delaktighet i samhället.

Skolan har engagerad personal med hög kompetens inom olika expertområden. Det är i nuläget 87% av skolans pedagoger som har lärarlegitimation i sina ämnen. Övrig personal har en lång pedagogisk utbildning som riktar sig mot arbete inom utbildning. Exempel på detta är kandidatexamen i pedagogik med inriktning mot drama och kommunikation, utländsk lärarutbildning i engelska samt högskoleutbildning för att undervisa nyanlända elever i språk och kommunikation mm.

Under läsåret 2017/2018 hade vi igenomsnitt 215 elever. De flesta av våra elever har ett annat modersmål än svenska även om de är födda i Sverige. Vi tar kontinuerligt emot nyanlända elever.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Pilängskolan  
Kontakta Pilängskolan

Adress:
Idrottsvägen 22
261 42 Landskrona

Rektor
Maria Sjöstedt
0418 - 47 43 01
maria.sjostedt@landskrona.se

Biträdande rektor
Peter Renwall
0418 - 47 43 68
peter.renwall@landskrona.se

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro anmäler du på familjeportalen
eller på telefon 0418-47 44 44

Expedition
0418 - 47 43 02

Facebook  
Facebook
Hitta till oss  
Hitta till oss

Relaterat innehåll  
Relaterat innehåll