Välkommen till Pilängskolan F-6

Pilängskolan är en av skolorna i Karlslundsområdet i norra Landskrona. Det är en F-6 skola med fritidshem. För oss som arbetar med barn och ungdomar på Karlslundsområdet, ligger ett viktigt uppdrag i att ge våra elever framtidsbilder som innehåller utbildning, arbete och delaktighet i samhället.

Skolan har engagerad personal med hög kompetens inom olika expertområden. Det är i nuläget 87% av skolans pedagoger som har lärarlegitimation i sina ämnen. Övrig personal har en lång pedagogisk utbildning som riktar sig mot arbete inom utbildning.

Exempel på detta är kandidatexamen i pedagogik med inriktning mot drama och kommunikation, utländsk lärarutbildning i engelska samt högskoleutbildning för att undervisa nyanlända elever i språk och kommunikation mm.

Under läsåret 2020/2021 hade vi igenomsnitt 200 elever. De flesta av våra elever har ett annat modersmål än svenska även om de är födda i Sverige. Vi tar kontinuerligt emot nyanlända elever.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

IST Home

Den 4 februari stängs Familjeportalen för fritidshem och förskola. Den 16 februari lanseras vårt nya system IST Home.

Läs mer på landskrona.ist.se

Nya rutiner lämna och hämta på fritids

Från måndagen den 18/1 lämnas alla barn som ska vara på morgonfritids på Stjärnsidan. Efter kl. 16 hämtas också alla barn på Stjärnsidan.

Anledningen till förändringen är att vi behöver ändra rutiner och använda andra lokaler för att förhindra smittspridning.

All hämtning och lämning sker utanför skolan på skolgården. Endast elever och personal får vistas i skolans lokaler. 

Fritids nås på tel:

Tellus
0418 - 47 43 14 
Telefontid 06.30-08.00, 13.30-17.30

Stjärnsidan
0418 - 47 43 16 
Telefontid 13.30-16.00

Tack för hjälpen!

Hälsar rektor och personal på fritidshemmen

Barn ska stanna hemma om familjemedlem har covid-19

Idag gick ny information ut från regeringen gällande Covid-19-smittan. Informationen innebär att barn som bor tillsammans med konstaterat Covid-smittad person rekommenderas att stanna hemma. Det framgår inte hur länge denna hemmavistelse skall vara, men vi förutsätter att det gäller tills 48 timmar efter det att symptom har upphört för den smittade. 

De elever som är hemma på grund av konstaterad smitta i hemmet kommer att få hemuppgifter av sin lärare. Uppgifterna kommer att vara digitala, skickas hem med post eller hämtas upp utanför skolan.  

Vi fortsätter med  hämtning och lämning utomhus. Detta för att minimera risken för folksamlingar om fler än 8 vuxna i kapprum, korridorer och andra av skolans lokaler. 

Kontakta Pilängskolan  
Kontakta Pilängskolan

Adress:
Idrottsvägen 22
261 42 Landskrona

Rektor
Maria Sjöstedt
0418 - 47 43 01
maria.sjostedt@landskrona.se

Biträdande rektor
Ylva Herou
0418 - 47 05 61
ylva.herou@landskrona.se

Expedition
0418 - 47 43 02

Facebook  
Facebook
Hitta till oss  
Hitta till oss

Relaterat innehåll  
Relaterat innehåll

Senast uppdaterad av Mats Klein