Välkommen till Pilängskolan F-6

Pilängskolan är en av skolorna i Karlslundsområdet. Det är en F-6 skola med fritidshem och förberedelseklasser. Under läsåret 2017/2018 har vi haft i genomsnitt 215 elever. Ungefär 97% av våra elever har ett annat modersmål än svenska även om de är födda i Sverige. Vi har en kontinuerlig tillströmning av nyanlända elever, även om det varit färre under 17/18 än det varit de senaste 4 åren.

För oss som arbetar med barn och ungdomar på Karlslundsområdet, ligger ett viktigt uppdrag i att ge våra elever framtidsbilder som innehåller utbildning, arbete och delaktighet i samhället.

Skolan har engagerad personal med hög kompetens inom olika expertområden. Det är i nuläget 87% av skolans pedagoger som har lärarlegitimation i sina ämnen. Övrig personal har en lång pedagogisk utbildning som riktar sig mot arbete inom utbildning. Exempel på detta är kandidatexamen i pedagogik med inriktning mot drama och kommunikation, utländsk lärarutbildning i engelska samt högskoleutbildning för att undervisa nyanlända elever i språk och kommunikation mm.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Pilängskolan  
Kontakta Pilängskolan

Adress:
Idrottsvägen 22
261 42 Landskrona

Rektor
Maria Sjöstedt
0418 - 474301
maria.sjostedt@landskrona.se

Biträdande rektor
Peter Renwall
0418 - 474368
peter.renwall@landskrona.se

Expedition
0418 - 474302

Facebook  
Facebook
Hitta till oss  
Hitta till oss

Relaterat innehåll  
Relaterat innehåll