Förvaltningschefer

Här finns bilder på förvaltningschefer som är fria att ladda ner och använda för press och media.

Observera att fotografens namn alltid måste anges i anslutning till bilden om den publiceras. Bilderna får inte användas i sammanhang som är kränkande för fotografen. Bilderna får beskäras men ej manipuleras i övrigt utan tillstånd.

Stadsdirektör

Christian Alexandersson, stadsdirektör

Foto: Leo Erdfelt/Landskrona stad
Högupplösta, jpeg

Stefan Johansson, biträdande stadsdirektör

Foto: Leo Erdfelt/Landskrona stad
Högupplösta, jpeg

Kulturförvaltningen

Ulrika Odenius, tf förvaltningchef
Bilder på väg.

Individ- och familjeförvaltningen

Anette Lindberg-Molin, förvaltningschef
Bilder på väg

Miljöförvaltningen

Jörgen Hanak

Jörgen Hanak, förvaltningschef

Foto: Leo Erdfelt/Landskrona stad
Högupplösta, jpeg

Omsorgsförvaltningen

Christin Jonsson

Christin Jonsson, förvaltningschef

Foto: Leo Erdfelt/Landskrona stad
Högupplösta, jpeg

Räddningstjänsten

Eva Lövbom, förvaltningschef

Foto: Leo Erdfelt/Landskrona stad
Högupplösta, jpeg

Stadsbyggnadsförvaltningen

Johan Nilsson, tf förvaltningschef

Foto: Landskrona stad
Högupplöst jpeg

Stadsledningskontoret

Per-Mikael Svensson, förvaltningschef

Foto: Leo Erdfelt/Landskrona stad
Högupplösta, jpeg

Teknik- och serviceförvaltningen

Almir Hodzic, förvaltningschef
Bild kommer.

Utbildningsförvaltningen

Carina Leffler, förvaltningschef.
Bild kommer.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.