Förvaltningschefer

Här finns bilder på förvaltningschefer som är fria att ladda ner och använda för press och media.

Observera att fotografens namn alltid måste anges i anslutning till bilden om den publiceras. Bilderna får inte användas i sammanhang som är kränkande för fotografen. Bilderna får beskäras men ej manipuleras i övrigt utan tillstånd.

Stadsdirektör

Christian Alexandersson, stadsdirektör

Foto: Leo Erdfelt/Landskrona stad
Högupplösta, jpeg

Stefan Johansson, biträdande stadsdirektör

Foto: Leo Erdfelt/Landskrona stad
Högupplösta, jpeg

Fritid- och kulturförvaltningen

Kjell Thoresson, förvaltningchef
Foto: Leo Erdfelt/Landskrona stad
Högupplösta, jpeg

Individ- och familjeförvaltningen

Anette Lindberg-Molin, förvaltningschef
Bilder på väg

Miljöförvaltningen

Jörgen Hanak

Jörgen Hanak, förvaltningschef

Foto: Leo Erdfelt/Landskrona stad
Högupplösta, jpeg

Omsorgsförvaltningen

Christin Jonsson

Christin Jonsson, förvaltningschef

Foto: Leo Erdfelt/Landskrona stad
Högupplösta, jpeg

Räddningstjänsten

Eva Lövbom, förvaltningschef

Foto: Leo Erdfelt/Landskrona stad
Högupplösta, jpeg

Stadsbyggnadsförvaltningen

Johan Nilsson, tf förvaltningschef

Foto: Landskrona stad
Högupplöst jpeg

Stadsledningskontoret

Per-Mikael Svensson, förvaltningschef

Foto: Leo Erdfelt/Landskrona stad
Högupplösta, jpeg

Teknik- och serviceförvaltningen

Almir Hodzic, tillförordnande förvaltningschef
Bild saknas

Utbildningsförvaltningen

Mattias Wald, tf förvaltningschef
Bild saknas

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.