Förvaltningschefer

Här finns bilder på förvaltningschefer som är fria att ladda ner och använda för press och media.

Observera att fotografens namn alltid måste anges i anslutning till bilden om den publiceras. Bilderna får inte användas i sammanhang som är kränkande för fotografen. Bilderna får beskäras men ej manipuleras i övrigt utan tillstånd.

Stadsdirektör

Christian Alexandersson, stadsdirektör

Foto: Leo Erdfelt/Landskrona stad
Högupplösta, jpeg

Stefan Johansson, biträdande stadsdirektör

Foto: Leo Erdfelt/Landskrona stad
Högupplösta, jpeg

Fritid- och kulturförvaltningen

Kjell Thoresson, förvaltningchef
Foto: Leo Erdfelt/Landskrona stad
Högupplösta, jpeg

Individ- och familjeförvaltningen

Anette Lindberg-Molin, förvaltningschef
Bilder på väg

Miljöförvaltningen

Jörgen Hanak

Jörgen Hanak, förvaltningschef

Foto: Leo Erdfelt/Landskrona stad
Högupplösta, jpeg

Omsorgsförvaltningen

Christin Jonsson

Christin Jonsson, förvaltningschef

Foto: Leo Erdfelt/Landskrona stad
Högupplösta, jpeg

Räddningstjänsten

Ewa Lövbom, förvaltningschef

Foto: Leo Erdfelt/Landskrona stad
Högupplösta, jpeg

Stadsbyggnadsförvaltningen

Johan Nilsson, tf förvaltningschef

Foto: Landskrona stad
Högupplöst jpeg

Stadsledningskontoret

Per-Mikael Svensson, förvaltningschef

Foto: Leo Erdfelt/Landskrona stad
Högupplösta, jpeg

Teknik- och serviceförvaltningen

Robert Svensson, förvaltningschef

Foto: Leo Erdfelt/Landskrona stad
Högupplösta, jpeg

Utbildningsförvaltningen

Anders Grundberg, förvaltningschef

Foto: Leo Erdfelt/Landskrona stad
Högupplösta, jpeg

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.