Blanketter/E-tjänst

Ledigheter

Enligt skollagen får skolans rektor bevilja eller avslå ledighetsansökningar för elever. På Sandåkerskolan har lärarna denna beslutanderätt på delegation. Lärarnas beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens studiesituation, möjligheten att kompensera den förlorade undervisningen och frånvarons längd.

Skolverket nämner tre giltiga skäl för ledigheter: vissa resor, familjehögtider och religiösa högtider. Enligt Johan Hultgren, jurist på Skolverket, har lagstiftaren inte tänkt att man ska få ledigt för att åka iväg på en nöjesresa eller semesterresa mitt under terminen.  Med tanke på skolplikten och att det är svårt för en elev att ta igen förlorad undervisning, är Sandåkerskolan restriktiv med att bevilja ledigheter.

Blanketter/E-tjänst för grundskolan >>

 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av sandåkerskolan