Läxhjälp

Sandåkerskolan erbjuder våra elever läxhjälp. Lärare och lärarassistenter finns som stöd för eleverna under läxhjälpen. För elever som åker skolbuss men vill delta i läxhjälp har vi löst detta med JoJo-kort, som man lånar vid de tillfällen man deltar i läxhjälp. Så kan eleven ta sig hem med kollektivtrafiken. Ni som vårdnadshavare avgör om det fungerar för ert barn/ungdom. Meddela mentor när det är aktuellt.

Följande tider för läxhjälp:

Åk 4-5: måndagar kl. 14.15-15.15 och torsdagar kl. 14.15-15.15
Åk 6-9: måndagar kl. 15.15-16.15 och torsdagar kl. 15.15-16.15

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av sandåkerskolan