Språkval

SPRÅKVAL kallas det moderna språk som eleverna läser år 6-9 i grundskolan.

Sandåkerskolan erbjuder:         
FRANSKA          SPANSKA          TYSKA

Byte av språk begränsas till de tre första veckorna på terminen. I skolår 9 är det endast i början av höstterminen som byte kan ske. Bytet föregås av samtal mellan språklärare, mentor och rektor samt vårdnadshavare. Eleven ska dessutom få information från SYV om vad bytet innebär. Blankett om språkbyte finns hos SYV.

På gymnasieskolan kan man fortsätta med sitt moderna språk (steg 3) eller påbörja ett nytt om man inte vill fortsätta med samma från grundskolan. Då startar man på steg 1. Man mister då möjligheten att få extra meritpoäng (max 1,5 i moderna språk) som högre språkkurser i gymnasieskolan ger inför högskolestudier.

GY11
Tänk på att inte bara matematik, svenska och engelska måste vara godkända inför valet till gymnasiet. Nu krävs det betyg i ytterligare fem ämnen om du ska söka till ett Yrkesprogram och i ytterligare nio ämnen om du ska söka till något av de sex Högskoleförberedande programmen. För att understryka vikten av att läsa bl.a. moderna språk, kan man i gymnasieskolan få upp till 1,5 i extra meritpoäng inför fortsatta studier.

Läs här information vid eventuellt språkvalsbyte 
 
Vänligen kontakta mig om ni har frågor:

Syv

Tfn: 0418-47 44 06             

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av sandåkerskolan